Niektoré historické pramene tvrdia, že Kryštof Kolumbus počas svojej objavnej plavby najprv narazil so svojou flotilou práve na