Definujme si na začiatok význam slova štuk – názov pochádza z talianskeho slova stucco a je to