Forex  je skratkou anglického termínu „Foreign exchange“. Vo svojej podstate je to hlavne obchodovanie s cudzími menami