Esenciou čínskej kultúry ako takej sú čínske paličky. Dve rovnako dlhé, väčšinou z dreva vyrobené paličky, ktoré