Cysta je uzavretá kapsula alebo bublina, ktorá je zvyčajne naplnená kvapalným, polotuhým alebo plynným obsahom. Cysty