Ak spomíname v názve tradíciu, vedzte že firma Mora už funguje a vyrába spotrebiče po dobu 195 rokov.