Všetci ich poznajú, všetci s nimi prišli do styku a ešte stále tvoria neoddeliteľnú súčasť takmer každej domácnosti.