Na človeka vplýva v súčasnej uponáhľanej dobe množstvo stresových faktorov. Tie ovplyvňujú naše správanie a v konečnom dôsledku majú negatívny