Väčšinou sa chodí na výlety objavovať toky riek kamsi mimo mesta. V útrobách rozmanitej prírody sa