Expanzné zbrane sú skupinou plynových zbraní, ktoré sa zvyknú hovorovo označovať ako „plynovky“. V zmysle zákona o