…Záleží to predovšetkým od toho, do akej miery sú vaše rastliny vyvinuté. Pokiaľ ide o hnojenie