Nielen ženy, ale aj muži sa radi páčia svojmu okoliu. V preklade to znamená, že si