Základy impozantného hradu Devín, jedného z dôležitých miest histórie Slovanov, položili Kelti už v časoch pred