jagd in der slowakei Archív

Poľovať sa dá aj v národnom parku

Hoci takéto vyjadrenie je pre väčšinu verejnosti prekvapivým a nečakaným faktom, vzhľadom na slovenskú legislatívu je to

Poľovníctvo

Poľovníctvo je odbor zaoberajúci sa chovom, lovom a zušľachťovaním divej zveri.  Kedysi lov znamenal hlavný zdroj obživy.