Programovací jazyk java je mimoriadne využívaný nástroj, s ktorým sa stretol zrejme každý, kto sa pohybuje