Kladkový luk je konštrukčne najmodernejším variantom bežne používaných lukov. Zásadným prvkom sú kladky na koncoch krátkych