Hračka je predmet určený deťom na hranie.  Hračky sa rozlišujú podľa cieľovej vekovej skupiny detí.