O deťoch vieme, že čím sú menšie, o to je menšia aj ich náročnosť. Počas prvých rokoch ich