Poľovníctvo je odbor, ktorý sa zaoberá zušľachťovaním a lovom zveri a zhodnocovaním úlovkov na hospodárske účely.