Kuša je strelná zbraň vystreľujúce šípy s kovovými hrotmi. Tento typ osobnej útočnej zbrane zohral významnú