Office manager je lukratívna riadiaca pracovná pozícia.  Kvalitný office manager by mal organizovať a koordinovať správu