Známym termínom „airsoft“ je často označovaná aj teamová terénna hra simulujúca vojenské boje či manévre. Jednotliví