Říká se, že tanec je hudební nástroj tanečníka. Je to umělecký pohyb vyjadřující city, nálady nebo