Náramok záchrany je jednoduchý a efektívny spôsob nosenia systému núdzovej výstrahy. Náramok funguje na princípe jedného