Výrazné, no zároveň nežné. Také, ktoré visia, kruhové či len jemné bodky, ktoré ozvláštnia všedné dni.