Insomnia alebo nespavosť, sa považuje za najčastejšiu poruchu spánku. Nie je to však choroba, ale zdravotný