Keď som začala riešiť otázku sťahovania sa z bytu, kde som bývala počas vysokoškolského štúdia a aj v čase,