Na začiatok by som popísal základné informácie o modernom štáte Singapur alebo Singapurskej republike. Je to ostrovná