Bez ohľadu na to, akú prácu človek vykonáva, adekvátne pracovné odevy sú nielen základ, ale aj