Už z názvu „obývacia izba“ vyplýva, že v tejto izbe budeme tráviť väčšinu svojho voľného času. Vhodným návrhom