Problematika offshore spoločností je nielen v týchto dňoch často diskutovanou a občas aj značne kontroverznou témou.