Offshore bankovanie predstavuje modernú formu bankovania a stále viac a viac ľudí si otvára tzv. offshore